Окончателни резултати от събеседване за длъжността "организатор дейности" в ОП "Обреден дом"

Днес, 21.03.2022 г., Комисия, назначена със Заповед № РД-01-04/16.03.2022 г. на Директора на ОП Обреден дом град Добрич в състав:

1.Председател: Десислава Лилова – Организатор, дейности в ОП Обреден дом

и членове:

2. Георги Ковачев – Старши експерт в Община град Добрич,

3. Ася Кръчмарова – Директор Дирекция ГРОН,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността ОРГАНИЗАТОР, ДЕЙНОСТИ в ОП Обреден дом град Добрич.

До събеседване за длъжността са допуснати: 

1. Галина Желева Ташева

2. Детелина Стоянова Колева-Иванова

3. Руслана Тодорова Костадинова

4. Стефани Димова Кръстева

5. Бисерка Величкова Великова

 6. Наталия Росенова Благоева

7. Росица Светлозарова Димова

8. Живка Балчева Петрова

9. Антония Недкова Михайлова

10. Мария Йорданова Дойчева

           11. Мария Димитрова Монова-Янакиева

           12. Детелина Атанасова Драганова

           13. Александра Живкова Кирова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

На събеседването не се явиха:

1. Детелина Стоянова Колева-Иванова

2. Антония Недкова Михайлова

3. Мария Йорданова Дойчева

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване, веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатите се класират както следва:

1.      Мария Димитрова Монова-Янакиева - 72 точки

2.      Бисерка Величкова Великова - 56 точки

3.      Детелина Атанасова Драганова – 49 точки

4.      Галина Желева Ташева – 44 точки

5.      Росица Светлозарова Димова – 43 точки

6.      Живка Балчева Петрова – 38 точки

7.      Стефани Димова Кръстева – 30 точки

8.      Наталия Росенова Благоева – 22 точки

9.      Руслана Тодорова Костадинова – 20 точки

10.  Александра Живкова Кирова -  15 точки

Комисията предлага на Директора на ОП Обреден дом гр. Добрич, да сключи трудов договор с класираният на първо място участник.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"

18.08.2022

Нова спортна комбинирана площадка за лека атлетика и волейбол ще имат учениците от Средно училище „Св. Климент Охридски“. Тя ще бъде изградена по Програмата на Министерство на образованието и науката за изграждане и основен...

Нова спортна площадка ще има в СУ "Св. Климент Охридски"
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре