Окончателни резултати от практически изпит за длъжността "танцьор" в ПФА "Добруджа"

Днес, 23.03.2022 г. комисия назначена със заповед № 477/21.03.2022 година на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател - Стоян Господинов - Главен художествен ръководител на Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич

и членове:

1.Росица Маркова –Главен юрисконсулт в Община град Добрич,

2.Нели Желева-Главен експерт ,,Кадрова политика“ в дирекция ,,Хуманитарни дейности“ град Добрич,

3.ЖивкоЖелев- Инструменталист, музикален ръководител в ПФА ,,Добруджа” град Добрич,

4. Иван Стоянов Иванов - Хореограф  в ПФА ,,Добруджа“ град Добрич,

5. Мариян Опълченов - Танцьор в ПФА ,,Добруджа” град Добрич,

проведе събеседване и практически изпит с кандидатите за длъжността ,,Танцьор” в Професионален фолклорен ансамбъл ,,Добруджа” град Добрич.

До събеседването и практическия изпит за длъжността ,,Танцьор“ са допуснати:

1. Валентин Михайлов Василев

2. Виктор Петров Тодоров

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи, проведеното събеседване и практическия изпит.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала във формуляри - Приложение №1 (приложени към протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат (Приложение №2), веднага след приключване на събеседването и практическия изпит.

Класирането е следното:

              1.  Валентин Михайлов Василев      -     49   точки

              2.  Виктор Петров Тодоров               -     37   точки   

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи с кандидата класирал се на първо място безсрочен трудов договор на 8 часов работен ден, на основание чл.67, ал.1,т.1 от КТ и във връзка с чл.70,ал.1 уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
2.44° C предимно облачно
Нагоре