Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "огняр" в ДЯ №4

Днес,  29.03.2022г. комисия назначена със Заповед № 77/ 25.03.2022г. на  Директор  на Детска ясла №4 „Щастливо детство”- Галина Маринова

Председател – Невяна Петрова– мед. сестра

1. Нели Желева - Главен експерт „Кадрова политика“,

2. Лили Георгиева – ЗАС,

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността огняр в Детска ясла №4  “Щастливо детство”

 

За участие документи са подадени от : Добромир Георгиев Димитров

                                                                      Росен Димитров Златев

 

Комисията реши да допусне до събеседване следните кандидати:

- Добромир Георгиев Димитров

- Росен Димитров Златев

Кандидатите ще бъдат уведомени за датата и мястото на провеждане на събеседването.

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.17° C ясно небе
Нагоре