Резултати от практически изпит за длъжността "Директор" на дирекция "Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки"

 

ПРОТОКОЛ

 

 

Днес, 06.04.2022 година в малка зала на Община град Добрич от 09:00 часа комисия в състав

Председател: Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич

и членове на комисията:

  1.      Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич;
  2. Велина Трифонова, Главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция ИРЕФОП – правоспособен юрист;
  3. Даниела Сивкова-Георгиева, Началник отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“, дирекция ИРЕФОП, Община град Добрич;
  4.      Христина Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич.

Въз основа на Протокола от 30.03.2022 г. до практическия изпит е допуснат:

 

1. Юзай Рушен Хамди

 

На основание Заповед №399/09.03.2022 година на Кмета на Община град Добрич във връзка с чл. 33 от НПКПМДС, вторият начин на провеждане на конкурса е чрез решаване на казуси.

Съгласно чл. 34, ал. 5 от НПКПМДС на кандидата бе обявена Системата за оценка на резултатите и минималния резултат, при който се счита за успешно издържал практическия изпит.

В 09:10 часа Председателят на комисията обяви началото на конкурса. Кандидатът изтегли чрез жребий писмена задача №2, като времето за решаването й според Системата за оценка е 30 минути.

В 09:40 часа след като кандидатът предаде писмената си работа, Председателят на комисията обяви краят на изпита.

След оценяването на писмената задача от страна на комисията по 5-степенна скала, кандидатът има следният резултат:

 

 

Трите имена на кандидата

Резултат

 

1. Юзай Рушен Хамди

4,8 точки

 

Съгласно Системата за оценка на резултатите и постигнат резултат „4,8“, Юзай Хамди е допуснат до провеждането на интервю.

 

Успешно издържалият практически изпит кандидат, съгласно изискванията на чл. 40, ал. 4 от НПКПМДС ще бъде уведомен писмено или по електронна поща за датата, мястото и часа на провеждане на интервюто.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре