Окончателни резултати от интервю за длъжността "Директор" на дирекция ИРЕФОП

 

ПРОТОКОЛ

 

 

 

Днес, 06.04.2022 година в малка зала на Община град Добрич от 13:30 часа комисия в състав

Председател: Росица Йорданова, Зам.-кмет ИРЕФ на Община град Добрич

и членове на комисията:

  1.      Калина Георгиева, Секретар на Община град Добрич;
  2. Велина Трифонова, Главен експерт в отдел „Обществени поръчки“, дирекция ИРЕФОП – правоспособен юрист;
  3. Даниела Сивкова-Георгиева, Началник отдел „Икономическо развитие и европейски фондове“, дирекция ИРЕФОП, Община град Добрич;
  4.      Христина Николова, Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

проведе конкурс за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич.

Съгласно Протокола за допускане от 06.04.2022 година до интервю за длъжността е допуснат:

 

1. Юзай Рушен Хамди

 

Преди провеждане на интервюто комисията се запозна с длъжностната характеристика, с попълненото Приложение №1 “Информация за конкурсната длъжност” (чл. 5, ал. 1 от НПКПМДС) и съгласно изискванията на чл. 42, ал. 1 и ал. 3 от НПКПМДС формулира въпроси, чрез които да установи в каква степен кандидата притежава професионалните и деловите качества, необходими за изпълнение на длъжността.

Преди започване на интервюто, кандидатът подписа Формуляр за преценка на кандидати от интервю за длъжности, определени в категория висши държавни служители (Приложение №7 към чл. 42, ал. 4 от НПКПМДС).

Комисията зададе от предварително формулираните въпроси и прецени качествата на кандидата въз основа на отговорите по 5-степенна скала, като отрази резултата в Приложение №7 (приложено към протокола).

Съгласно чл. 43, ал. 1 от НПКПМДС окончателният резултат на кандидата е сбор от резултатите, получени при провеждане на конкурса по избрания начин (тест), практически изпит и от интервюто, умножени с определените по чл. 34, ал. 3 коефициенти (от теста - умножен по коефициент 3, от практически изпит - умножен по коефициент 3 и от интервюто, умножен по коефициент 3).

Окончателният резултат, който постигна кандидата, се оформи във формуляр, съгласно Приложение №8 (приложен към протокола).

 

Полученият резултат, е както следва:

 

Име, презиме и фамилия

 

Окончателен резултат

Области, в които кандидатът е показал най-висок резултат

1

2

3

 

1. Юзай Рушен Хамди

104,1

Аналитична компетентност, ориентация към резултати и професионална компетентност.

 

 

Въз основа на проведения конкурс, на основание чл. 44, ал. 1 от НПКПМДС комисията класира за длъжността „Директор“ на дирекция „Икономическо развитие, европейски фондове и обществени поръчки“ при Община град Добрич,

 

НА ПЪРВО МЯСТО: Юзай Рушен Хамди.

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.27° C ясно небе
Нагоре