Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Работник озеленяване" в дейност "Озеленяване"

 

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 05.04.2022 г. комисия назначена със Заповед  № РД-09-36 от   01.04. 2022 година на Директора  на ОБП „Устойчиви дейности и проекти“ град Добрич в състав:

 

          Председател – Христина Симеонова Симанова -Желева, на длъжност специалист озеленител в ОБП  УДП,

         и членове:

                    1.Светослав Симеонов Караиванов – техник озеленител;

                    2.Мариана Керанова Хараламбиева – техник озеленител;

                    3.Иванка Василева Радушева      - техник озеленител ;

                    4.Дияна Куманова Проданова  – техник озеленител

 

проведе работно заседание за проверка по документи допустимостта на кандидатите до за длъжността РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ в дейност ОЗЕЛЕНЯВАНЕ.

 

За участие документи са подадени от:

 

1.Радослав Иванов Радев                            17.Бейджан Демирев Ибрямов

2.Бейнур Мехмед Али                                    18.Пламена  Иванова Жекова

3.Мария Пенева Василева                            19. Георги Бончев Георгиев

4.Дани Димитрова Далакманска                20. Здравко Трифонов Атанасов

5.Пламен Петров Шестаков                          21.Драгомир Петков Енев                                 

6.Ивелина Иванова Костадинова                22.Стоян Димитров Стоянов

7.Димитър Петков Василев                            23.Русалина Петрова Петрова

8.Марияна Станчева Райчева                        24.Снежана Михайлова Иванова

9.Красимир Асенов Демирев                        25.Иванка Георгиева Михайлова

10.Михаил Иванов Недев                                26.Здравко Трифонов Атанасов

11.Величка Валентинова Димитрова          27.Филип Димитров Кралев

12.Нели Галинова Нейчева                             28.Маринка Данева Димитрова

13.Пепа Димова Атанасова                            29.Стоянка Митева Бонева

14.Магдалена Георгиева Димитрова           30.Симеон Иванов Трифонов

15.Валентин Станев Великов                          31.Димитър Кръстев Върбанов       

16.Севдалина Живкова Василева                 32.Георги Василев Георгиев

 

     След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап- събеседване, със следните   кандидати:

1.Радослав Иванов Радев                            16.Бейджан Демирев Ибрямов

2.Бейнур Мехмед Али                                 17. Снежана Михайлова Иванова

3.Мария Пенева Василева                           18. Георги Бончев Георгиев

4.Дани Димитрова Далакманска                 19. Иванка Георгиева Михайлова                            

5.Ивелина Иванова Костадинова                20. Филип Димитров Кралев

6.Димитър Петков Василев                          21. Маринка Данева Димитрова

7.Марияна Станчева Райчева                       22. Симеон Иванов Трифонов

8.Красимир Асенов Демирев                        23. Димитър Кръстев Върбанов       

9.Михаил Иванов Недев                                24. Георги Василев Георгиев

10.Величка Валентинова Димитрова           

11.Нели Галинова Нейчева                           

12.Пепа Димова Атанасова                          

13.Магдалена Георгиева Димитрова          

14.Валентин Станев Великов                       

15.Севдалина Живкова Василева              

  

          Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

           

           

                   

                

 

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
18.48° C ясно небе
Нагоре