Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Работник озеленяване" в дейност "Озеленяване" в ОБП "Устойчиви дейности и проекти"

ПРОТОКОЛ

 

 Днес, 06.04.2022 г. комисия назначена със заповед №  РД-09-37 / 06 .04. 2022 г. на Директора на ОБП “Устойчиви дейности и проекти“ град Добрич в състав:

Председател: инж.Симеон Ванев Иванов – директор  на  ОБП УДП,         

и членове: 

                    1. Иванка  Василева  Радушева – техник озеленител

                    2. Светослав  Симеонов  Караиванов – техник озеленител

                    3. Дияна Куманова Проданова – техник озеленител,

                    4. Мариана  Керанова Хараламбиева – техник озеленител

 

проведе събеседване с кандидатите  за  длъжността  РАБОТНИК ОЗЕЛЕНЯВАНЕ  в ОБП „ Устойчиви дейности и проекти”  гр. Добрич.

 

          На събеседването за длъжността се явиха следните кандидати:

 

1.Радослав Иванов Радев                                      13.Снежана Михайлова Иванова

2.Дани Димитрова Далакманска                          14.Маринка Данева Димитрова

3.Димитър Петков Василев                                  15. Симеон Иванов Трифонов

4.Красимир Асенов Демирев                                16.Димитър Кръстев Върбанов

5.Михаил Иванов Недев                                        17.Георги Василев Георгиев

6.Величка Валентинова Димитрова                     18.Мария Пенева Василева             

7.Нели Галинова Нейчева                                     19. Иванка Георгиева Михайлова

8.Пепа Димова Атанасова                                     20.Бейджан Демирев Ибрямов

9.Магдалена Георгиева Димитрова                      21.Георги Бончев Георгиев         

10.Севдалина Живкова Василева                          

11.Валентин Станев Великов                                       

12.Филип Димитров Кралев                               

      

 

         На събеседването за длъжността не се явиха следните кандидати:

 

         1.Бейнур Мехмед Али                                  

         2.Ивелина Иванова Костадинова

         3.Марияна Станчева Райчева

 

          Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване и РЕШИ:

 

Комисията предлага да се сключи трудов договор със следните кандидати:

 

  1. Радослав Иванов Радев                          8.Валентин Станев Великов

  2.Красимир Асенов Демирев                     9.Димитър Петков Василев

  3.Михаил Иванов Недев                            10.Нели Галинова Нейчева

  4.Пепа Димова Атанасова                         11.Георги Бончев Георгиев

  5.Бейджан Демирев Ибрямов                          

  6.Филип Димитров Кралев                          

  7.Симеон Иванов Трифонов                     

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

 

 

Актуално

Ремонтни дейности на 6 юли

05.07.2022

Община Добрич информира, че на 6 юли ще се полагат бордюрите по улица „Цар Освободител“ в участъка от улица „Ясна поляна“ до улица „Орфей“. Призоваваме гражданите на Добрич да не паркират в този...

Ремонтни дейности на 6 юли
ВИЖ ДОБРИЧ
16.87° C ясно небе
Нагоре