Окончателни резултати от тест за длъжността "директор" на ДГ №18

Съгласно чл. 35, ал. 1 от Правилата за провеждане на конкурс за заемане на длъжността „директор“ на Детска градина № 18 „Дора Габе“ в Община град Добрич, за успешно издържали конкурса се считат кандидати, които са събрали не по-малко от 35 точки на теста и не по-малко от 75 точки на интервюто.

С оглед получения общ брой точки, комисията класира кандидатите, както следва:

1. Валя Любомирова Панайотова

2. Кремена Иванова Костова

Актуално

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"

10.08.2022

  ПРОТОКОЛ №15 От ОБЩО СЪБРАНИЕ НА СДРУЖЕНИЕ „РЕГИОНАЛНО УПРАВЛЕНИЕ НА ОТПАДЪЦИТЕ ДОБРИЧ“, проведено на 20.07.202 2 г.     ПО ПЪРВА ТОЧКА ОТ ДНЕВНИЯ РЕД:...

Решения от Общо събрание на Сдружение "Регионално управление на отпадъците Добрич"
ВИЖ ДОБРИЧ
19.58° C ясно небе
Нагоре