Обява за свободно работно място за длъжността "Шофьор товарен автомобил" в ЦЗПЖ

ОП „ Център за защита на природата и животните“ град Добрич

обявява свободно работно място  за длъжността Шофьор товарен автомобил

в дейност Общински приют за безстопанствени животни

 

1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: ОПБЖ;

1.2. Цел на длъжността:

- Поддържане в технико-експлоатационна изправност на специално оборудваните и обозначени превозни средства за транспортирането до приюта на заловените животни, както и връщане по места на кастрираните животни;

- Да участва в екипите по залавяне на безстопанствени животни;

- Полагане на грижи за настанените в приюта животни и санитарно – хигиенно поддържане на специално оборудваните и обозначени превозни средства, поддържане на предоставените му лични предпазни и технически средства в добро състояние.        

1.3.  Изисквана минимална степен за завършено образование: средно;

1.4.  Професионална област  на специалността, по която е придобито образованието –  общообразователна;

1.5.  Години професионален опит: 5 (пет) години стаж като шофьор;

1.6. Допълнителни изисквания: Технически познания, относно устройството и поддръжката на автомобила.  

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ОП „ Център за защита на природата и животните”, ул. “ Никола Петков“ № 15, всеки делничен ден от 09:00 ч. до 12:00 ч. и от 13:00 ч. до 16.00 часа.

Лице за контакти:

Офис на Директор ЦЗПЖ, телефон за контакти: 058 602 850

4. Срок за подаване на документите:  20.05.2022 година.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати.

След подбора по документи, допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен постоянен трудов договор на основание чл. 67, ал.1, т.1, във връзка с чл. 70 от Кодекса на труда на осемчасов работен ден, със срок на изпитване 6 месеца.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността  в ОП „ Център за защита на природата и животните”.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре