Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "помощник възпитател" в ДГ №17

Днес, 27.04.2022г. в 11.30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 283 / 27.04.2022г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17  в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова – старши учител в ДГ „Първи юни” №17,

2. Пепа Динева Минчева – старши учител в ДГ „Първи юни” №17,

3. Нели Желева - гл. експерт „Кадрова политика“ при Дирекция „Хуманитарни дейности“ – община гр. Добрич,

проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „помощник - възпитател“ в Детска градина „Първи юни“  № 17 .

 

Документи за участие са подадени от:

1.Здравка Василева Петкова

2.   Димитричка Лазарова Иванова

3.   Десислава Михайлова Михайлова

4.   Галина Желева Ташева

5.   Яна Петрова Иванова

6.    Румяна  Иванова Желева

7.   Йорданка Стоянова Георгиева

8.   Иванка Георгиева Енчева

9.  Даринка Атанасова Георгиева

10. Милена Стоянова Зурнаджиева    

11. Мария Енчева Димитрова

12. Магдалена Георгиева Атанасова

13. Галина Йовчева Вълканова

14. Димитричка Нейкова Георгиева

15. Милена Ангелова Веселинова

16. Валентина Костадинова Жекова

17. Мирослава Благоева Жендова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

      1.   Здравка Василева Петкова

      2.   Димитричка Лазарова Иванова

      3.   Десислава Михайлова Михайлова

      4.   Галина Желева Ташева

      5.   Яна Петрова Иванова

     6.    Румяна  Иванова Желева

     7.   Йорданка Стоянова Георгиева

     8.   Иванка Георгиева Енчева

     9. Даринка Атанасова Георгиева

     10. Милена Стоянова Зурнаджиева    

     11.  Мария Енчева Димитрова

     12.  Магдалена Георгиева Атанасова

     13.  Димитричка Нейкова Георгиева

     14.  Валентина Костадинова Жекова

 

До събеседване не бяха допуснати следните кандидати поради липса на пълен комплект от документи

1.Галина Йовчева Вълканова

2.Милена Ангелова Веселинова

3.Мирослава Благоева Жендова

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 29.04.2022 г. в 11.30 ч. в ДГ „Първи юни“ №17

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.65° C ясно небе
Нагоре