Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №17

Днес, 29.04.2022г., Комисия, назначена със Заповед № 284 /28.04.2022г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав:

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

1. Галина Здр. Донкова –  старши учител в ДГ „Първи юни” №17,

            2. Пепа Динева Минчева – старши учител в ДГ „Първи юни” №17,

       3.Нели Желева - гл. експерт „Кадрова политика“ при Дирекция „Хуманитарни дейности“ – община гр. Добрич,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „помощник - възпитател“ в ДГ „Първи юни“ №17.

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

      1.   Здравка Василева Петкова

      2.   Димитричка Лазарова Иванова

      3.   Десислава Михайлова Михайлова

      4.   Галина Желева Ташева

      5.   Яна Петрова Иванова

     6.    Румяна  Иванова Желева

     7.   Йорданка Стоянова Георгиева

     8.   Иванка Георгиева Енчева

     9.   Даринка Атанасова Георгиева

     10. Милена Стоянова Зурнаджиева    

     11.  Мария Енчева Димитрова

     12.  Магдалена Георгиева Атанасова

     13.  Димитричка Нейкова Георгиева

     14.  Валентина Костадинова Жекова

 

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график

Димитричка Нейкова Георгиева – не се яви.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

Кандидатите се класират както следва:

      1.   Димитричка Лазарова Иванова – 82 точки         

      2.   Румяна  Иванова Желева  - 79 точки     

      3.   Здравка Василева Петкова -72 точки      

      4.   Магдалена Георгиева Атанасова – 71 точки

      5.   Иванка Георгиева Енчева  - 70 точки

     6.    Яна Петрова Иванова -  66 точки

     7.   Валентина Костадинова Жекова – 65 точки

     8.   Галина Желева Ташева – 61 точки

     9.   Мария Енчева Димитрова – 60 точки

   10. Десислава Михайлова Михайлова – 57 точки

   11.Даринка Атанасова Георгиева – 56 точки

   12. Йорданка Стоянова Георгиева – 48  точки

   13. Милена Стоянова Зурнаджиева – 38 точки           

Комисията предлага на Директора на ДГ „Първи юни” №17да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Димитричка Лазарова Иванова на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от Кодекса на труда, във връзка с чл. 70, ал. 1, уговорен в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
21.09° C слаб дъжд
Нагоре