Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла "Пролет"

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 09.05.2022 г. , Комисия, назначена със Заповед № 96 /09.05.2022 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“:

 

Председател: Павлина Маринова  - педагог

и членове:

1.Нели Желева – гл.експерт „Кадрова политика“

2. Ваня Кирчева – мед.сестра

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността мед.сестра в Детска ясла № 5, ул.“Екзарх Антим 1“№2

 

Документи за участие е подала:

1.Светла Дончева Станева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, кандидата:

 

                      1.Светла Дончева Станева

                                    

 

 

Допуснатият кандидат  ще бъде информиран  за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 10.05.2022 г. в 08,30ч. в Детска ясла № 5 “Пролет“- ул.“Екзарх Антим 1“ №2

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

 

 

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.83° C облачно
Нагоре