Окончателни резултати от събеседване за длъжността „Шофьор, кранист” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 11.05.2022 г., комисия, назначена със Заповед № 660 / 21.04.2022 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: инж. Георги Георгиев  –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител на Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ в ОП „Паркинги и пазари”

2. Десислава Стойчева  –  Главен счетоводител на ОП „Паркинги и пазари”

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Шофьор, кранист” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ при ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

  1. Светлин Стефанов Михайлов

 

Кандидатът се яви на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

 

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатът се класира както следва:

  1. Светлин Стефанов Михайлов – 30 точки

 

Комисията предлага на Директора на ОП „Паркинги и пазари” град Добрич, да сключи трудов договор с класирания участник.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
4.04° C разкъсана облачност
Нагоре