Окончателни резултати от събеседване за длъжността „Шофьор, кранист” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 11.05.2022 г., комисия, назначена със Заповед № 660 / 21.04.2022 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

 

Председател: инж. Георги Георгиев  –  Директор на ОП „Паркинги и пазари”

и членове:

1. Добромир Димитров – Ръководител на Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ в ОП „Паркинги и пазари”

2. Десислава Стойчева  –  Главен счетоводител на ОП „Паркинги и пазари”

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността „Шофьор, кранист” в Звено „Контрол СИНЯ ЗОНА“ при ОП „Паркинги и пазари” град Добрич.

 

До събеседване за длъжността са допуснати:

 

  1. Светлин Стефанов Михайлов

 

Кандидатът се яви на събеседването по предварително уточнен график.

 

Комисията оцени качествата на кандидата въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроси.

 

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

 

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

 

Кандидатът се класира както следва:

  1. Светлин Стефанов Михайлов – 30 точки

 

Комисията предлага на Директора на ОП „Паркинги и пазари” град Добрич, да сключи трудов договор с класирания участник.

 

Настоящият протокол ще бъде публикуван на информационното табло в сградата на Община град Добрич на адрес: гр. Добрич, ул. „България” № 12 и на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

 

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.9° C ясно небе
Нагоре