Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Библиотекар" в Регионална библиотека "Дора Габе"

ПРОТОКОЛ

№ 12/16.05.2022

от проведена процедура  за подбор  за длъжност „Библиотекар”

в Регионална библиотека „Дора Габе”

 

Днес 16.05.2022г. в 10 часа в зала 200 на Регионална библиотека  „Дора Габе”– Добрич, съгласно Заповед № 12/29.04.2022 на директора на библиотеката се събра комисия в състав:

Председател – Добринка Колева Митева – Главен библиотекар, направление БФК

Членове: 1.Галя Маринова Гочева – Главен библиотекар, направление ББИО

                 2. Данчо Йорданов Йорданов  – Системен администратор 

                 3. Галина Михайлова Димитрова – Главен счетоводител, Специалист УЧР и ТРЗ

Комисията проведе работно заседание - Втори етап от подбора кандидатите за обявените две свободни работни места за длъжността „Библиотекар” в Регионална библиотека „Дора Габе” - интервю/събеседване с одобрените по документи кандидати.

Според утвърдените правила за провеждане на събеседването окончателния резултат на всеки кандидат се формира от общия сбор точки по всички критерии за оценка.

 

В класирането участват кандидатите, получили най-малко 60% от максимално възможния окончателен резултат (30 от макс. 50 т.).

 

До събеседване за длъжността са допуснати:  

 1. Александрина Костова Йорданова
 2. Калинка Влайкова Пенева
 3. Мария Стефанова Нунева
 4. Елена Петрова Димитрова-Бонева
 5. Тодоринка Стоянова Тодорова
 6. Росица Лазарова Лазарова
 7. Витка Тодорова Стефанова
 8. Вела Добрева Енчева – Боева

 

На събеседването не се яви Витка Тодорова Стефанова.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе шест предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Окончателната оценка на всеки кандидат е нанесена  на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 1 към Протокола), веднага след приключването му.  

 

Кандидатите се класират както следва:

 

 1. Мария Стефанова Нунева                           Общ резултат -      45  точки
 2. Елена Петрова Димитрова-Бонева             Общ резултат -      41 точки
 3. Калинка Влайкова Пенева                          Общ резултат -      36 точки

 

Комисията предлага на Директора на  РБ „Дора Габе” гр. Добрич да сключи трудови договори с класираните на първо и второ място кандидати.

 

Класираният на трето място кандидат остава резерва.

 

Решението на комисията с класираните кандидати ще бъде публикувано на електронната страница на Регионална библиотека „Дора Габе” http://www.libdobrich.bg, електронната страница на Община град Добрич, както и на Фейсбук страницата библиотеката.

Актуално

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица

02.12.2022

При добри метеорологични условия: - на 3.12.2022 г. продължават ремонтните дейности в Кв. “Строител“, пред ЦДГ 32 „Зорница“. - от 5 до 9.12. 2022 г. продължава работата по:   Ул.“Цар...

Ремонтни дейности на 3.12. 2022 г. и през следващата седмица
ВИЖ ДОБРИЧ
3.54° C облачно
Нагоре