Обява за свободно работно място за длъжността "соц. работник" в ЦНСТДБУ

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА” ДЪГА”

ЦЕНТЪР ЗА НАСТАНЯВАНЕ ОТ СЕМЕЕН ТИП ЗА ДЕЦА БЕЗ УВРЕЖДАНИЯ - 3

Обявява

Свободно работно място за длъжността „Социален работник” в Дирекция „Хуманитарни дейности”- Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Комплекс за социални услуги за деца „ Дъга” - Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане- 3 в Община град Добрич.

 

  1. Минималните изисквания за заемане на длъжността:

 

1.1. Област на дейност: - Социални услуги

 

      1.2. Цел на длъжността: - оказва индивидуална подкрепа и грижа на децата, настанени в Център за настаняване от семеен тип за деца без увреждане; осъществява връзките със системата от услуги в общността и поддържането на добри партньорски взаимоотношения с местни институции и НПО; установява и поддържа връзка със семейства и близки. Отговаря за качественото провеждане на социалната дейност в услугата. Организира приемането, настаняването и изписването на детето/младежа. Води и поддържа в актуалност задължителната документация в личните досиета на децата, според изискванията на действащата  нормативна уредба. Избира и реализира на практика подходите на обслужване и подпомагане, които в максимална степен съответстват на потребностите на децата. Социалният работник следва адекватно да умее да дефинира проблемите и да подпомага тяхното минимизиране и разрешаване в интерес на детето/младежа.

 

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”.

 

      1.4. Област  на специалността, по която е придобито образованието Специалности от професионално направление „Социални дейности” от класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

 

      1.5. Години професионален опит: не се изисква професионален опит; с предимство е опит  в социалната сфера.

 

      1.6.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца ,творчески интереси,новаторско отношение към труда ,умения за  работа в екип.

 

      2.    Необходимите документи за кандидатстване:

      2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

 

 

      2.3.   Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

    

     3. Място за подаване на документите:

       Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в  КСУД ” Дъга” – ЦНСТДБУ-3 , ж.к „Дружба 3“  №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа.

 

     Телефон за  контакти : 058/601 401.

   

    4. Срок за подаване на документите:  до 06.06.2022 г.

 

     5. Етапи:

 

     5.1. Подбор по документи.

 

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

      След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

     С избрания  кандидат  ще бъде сключен трудов договор:  на основание чл.67, ал.1, т.1,във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

      Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.68° C слаб дъжд
Нагоре