Обява за свободно работно място за длъжността "психолог" в Център за обществена подкрепа 2

КОМПЛЕКС ЗА СОЦИАЛНИ УСЛУГИ ЗА ДЕЦА ”ДЪГА”

ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА- 2

Обявяват

 

Свободно работно място  за  длъжността „ Психолог ” в Дирекция „Хуманитарни дейности” - Функция Социално осигуряване, подпомагане и грижи – Комплекс за социални услуги за деца „ Дъга”- Център за обществена подкрепа -2  в Община град Добрич.

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:
  1.  Област на дейност: - Социални услуги

 

 1.2 Цел на длъжността: Осъществява индивидуално консултиране на деца  по проблеми свързани с тяхното поведение, по проблеми свързани с взаимоотношенията с връстници, родители, учители. Участва в изготвянето на „Специализирана оценка на потребностите”, „ Индивидуална оценка на потребностите”, „Индивидуален план за предоставяне на услугата” и „ Индивидуален план за подкрепа”  на потребители ползващи психологически услуги в ЦОП 2. Консултира  родители по проблеми на взаимоотношения с техните деца.

Извършва индивидуални консултации при настъпили проблеми в семейството,  родителски конфликти и риск от родителско отчуждение, оказва подкрепа на детето и семейството за  преодоляване на последиците от преживяно насилие.

Оказва подкрепа на деца в процеса на осиновяване.

Взема участие в обученията на кандидат-осиновители, участва в обученията и оценяването на кандидатите за приемни семейства, работи с деца настанени в услуги от резидентен тип или в приемни семейства.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование: висше, степен „Бакалавър”.

1.4. Област  на специалността, по която е придобито образованието- Специалности от професионално направление - „Психология ”от класификатора на областите на висше образование и професионалните направления.

1.5. Години професионален опит: Професионалният опит се счита за предимство.

1.6.  Допълнителни изисквания: - умения за работа с деца, да умее да планира, да е комуникативен и инициативен, да умее да  работи самостоятелно и в екип, да притежава компютърни умения.

2.     Необходими документи за кандидатстване:

2.1.  Заявление за участие (свободна форма);

2.2 Копие от документи за придобита образователно-квалификационна степен, допълнителна квалификация;

2.3.   Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността и областта на професионалния опит.

3. Място за подаване на документите:

   Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в КСУД” Дъга” - ЦОП -2,  ж.к „ Дружба 3 “ , №57 всеки делничен ден от 09:00 часа до 12:00 часа  и от 13:00 до 16:00 часа.

Телефон за  контакти : 058/601 401, 601088

4. Срок за подаване на документите :  до 06.06.2022 г.

5. Етапи:

5.1. Подбор по документи.

5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания  кандидат  ще бъде сключен трудов договор:  на основание чл.67, ал.1, т.1, във връзка с чл.70 ал.1 от КТ.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността при подаване на документите.

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
18.98° C ясно небе
Нагоре