Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "психолог" в ЦОП 2

Днес, 13.06.2022 г. Комисия назначена със заповед № 99/07.06.2022 г. на Миглена Георгиева – Директор на КСУД „Дъга“,  в състав:

Председател – Галина  Неделчева – ръководител звено  в  КСУД“ Дъга“ - ЦОП 2

и членове:

  1. Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика“ в ДХД,
  2. Галина Димитрова   – ръководител звено  в КСУД “Дъга“- ЦНСТДБУ 1,2
  3. Росица Желева  - психолог  в КСУД “Дъга“ – ЦОП 2
  4. Виктория Митева  - социален работник  в  КСУД “Дъга“ – ЦОП 2

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността : ПСИХОЛОГ В ЦЕНТЪР ЗА ОБЩЕСТВЕНА ПОДКРЕПА - 2

За участие документи са подадени от:

  • Валентина Александрова Пискова
  • Бонка Тодорова Николова
  • Аглика Георгиева Георгиева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията,  посочени  в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне следните  кандидати до втори етап – събеседванe :

  • Валентина Александрова Пискова
  • Бонка Тодорова Николова
 

Комисията реши да не допусне до събеседване кандидата Аглика Георгиева Георгиева, поради липса на документ, доказващ придобито образование по специалността  „Психология”.

Събеседването ще се проведе на 14.06.2022 г. в 10.00 ч. в сградата на КСУД „Дъга“, на адрес: гр. Добрич, жк ”Дружба” № 57.

Участниците  следва да се явят с документ за самоличност, лична карта.

Актуално

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич

15.08.2022

Българската федерация по канадска борба в лицето на нейния председател Асен Хаджитодоров удостои Община Добрич с плакет „С уважение и признателност“. Отличието е връчено по повод провелия се в града на 13 и 14 август 2022 г....

Плакет „С уважение и признателност“ получи Община Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
19.37° C ясно небе
Нагоре