Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "соц. работник" в ССУД "Дъга" - ЦНСТДБУ

Днес, 13.06.2022 г., Комисия, назначена със заповед №100/07.06.2022 г. на Миглена Георгиева – Директор КСУД „Дъга„ в състав:

Председател – Галина Димитрова  – ръководител звено в КСУД ”Дъга” - ЦНСТДБУ 1,2

и членове:

1. Нели Желева - главен експерт „Кадрова политика” в Дирекция „Хуманитарни дейности”

2. Галина Неделчева – ръководител звено в КСУД ”Дъга” - ЦОП 2,

3. Албена Ангелова – социален работник в КСУД ”Дъга”  - ЦНСТДБУ  1, 2,

4. Ивелина Йорданова - социален работник  в КСУД ”Дъга” -  ЦНСТДБУ 1, 2,

проведе работно заседание за проверка по документи за допустимостта на кандидатите до участие в събеседване за длъжността: СОЦИАЛЕН РАБОТНИК В КСУД ”Дъга”  -ЦНСТДБУ 3

За участие документи са подадени от:

-  Ваня Димитрова Георгиева

-  Александрина Костова Йорданова

-  Цветелина Веселинова Пейчева

-  Пламена Павлова Баръмова

-  Гергана Петрова Илиева

-  Стоян Александров Христов

-  Владимир Николов Демиров

-  Цветомир Валентинов Цанов

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне следните кандидати до втори етап – събеседванe:
  • Ваня Димитрова Георгиева
  • Александрина Костова Йорданова
  • Гергана Петрова Илиева
  • Стоян Александров Христов
  • Цветомир Валентинов Цанов

Кандидатите Цветелина Веселинова Пейчева и Пламена Павлова Баръмова  не се допускат поради липса на документ, доказващ завършено образование по специалността „Социални дейности”.

Кандидатът Владимир Николов Демиров не се допуска до събеседване поради представен непълен пакет от документи.

Събеседването ще се проведе на 14.06.2022 г.  в 8.30 ч. в сградата на КСУД „Дъга„ на адрес: гр. Добрич, жк ”Дружба” № 57.

Участниците  следва да се явят с документ за самоличност, лична карта.

Актуално

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май

28.03.2023

От 1 май 2023 г. ще влезе в сила Новата транспортна схема. Това реши днес на свое заседание Общински съвет гр. Добрич с Решение №46-12 от 28.03.2023 г. Припомняме, че схемата беше обявена за обществено обсъждане в периода 21.02 –...

Новата транспортна схема влиза в сила от 1 май
ВИЖ ДОБРИЧ
-2° C ясно небе
Нагоре