Окончателни резултати от събеседване за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №20

Днес, 12.08.2022г. комисия назначена със заповед №291/05.08.2022 година на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич в състав:

 

Председател – Магдалена Йорданова Йорданова, учител в ДГ №20 „Радост“;

и членове:

 

1. Невена Стефкова Димитрова - учител в ДГ №20 „Радост“

2. Светла Ташкова Димитрова- ЗАС в ДГ №20 „Радост“

3.Нели Петрова Желева – гл. експерт „Кадрова политика“, Дирекция „Хуманитарни дейности“, Община Добрич

 

проведе събеседване с кандидатите за длъжността  помощник- възпитател в ДГ №20 „Радост“, град Добрич.

 

 Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите.

 

 1. Доника Василева Костадинова
 2. Янка Йорданова Бонева
 3. Мария Андреева Стефанова
 4. Диляна Димитрова Петрова
 5. Галя Калева Дочева
 6. Денка Станева Боева -Неделчева
 7. Иванка Ангелова Драганова
 8. Кичка Кръстева Иванова
 9. Севдалина Александрова Иванова
 10. Миглена Йорданова Петрова
 11. Елеонора Димитрова Нейчева
 12. Иванка Радева Вълчева
 13. Валя Тодорова Костадинова
 14. Йорданка Стоянова Георгиева
 15. Красимира Кръстева Георгиева
 16. Лиляна Георгиева Петкова
 17. Илкяй Ерол Амди 
 18. Пенка Димитрова Георгиева
 19. Пенка Димитрова Матеева
 20. Миглена Йорданова Радева
 21. Миряна Йорданова Мирчева

 

Не се явиха на събеседване Галина Желева Ташева, Даринка Атанасова Георгиева, Гюлтен Рустем Назифова.

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси. Максималният брой точки е 100.

Окончателната оценка на кандидатката се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта, веднага след приключване на събеседването.

 

Кандидатите са оценени, както следва:

 

 1. Галя Калева Дочева -95 точки
 2. Мария Андреева Стефанова -81 точки
 3. Кичка Кръстева Иванова – 79 точки
 4. Миглена Йорданова Петрова – 78 точки
 5. Илкяй Ерол Амди  - 78 точки
 6. Иванка Радева Вълчева – 77 точки
 7. Лиляна Георгиева Петкова – 76 точки
 8. Доника Василева Костадинова - 75
 9. Миглена Йорданова Радева – 70 точки
 10. Красимира Кръстева Георгиева  -70 точки
 11. Пенка Димитрова Матеева – 67 точки
 12. Валя Тодорова Костадинова – 66 точки
 13. Пенка Димитрова Георгиева – 64 точки
 14. Диляна Димитрова Петрова – 62 точки
 15. Миряна Йорданова Мирчева – 60 точки
 16. Янка Йорданова Бонева -54 точки
 17. Йорданка Стоянова Георгиева – 50 точки
 18. Севдалина Александрова Иванова -34 точки
 19. Денка Станева Боева -Неделчева - 33
 20. Иванка Ангелова Драганова – 30
 21. Елеонора Димитрова Нейчева – 30

Комисията предлага на директора на ДГ №20 „Радост“, град Добрич да сключи трудов договор с класираната на първо място Галя Калева Дочева  на основание чл. 67, ал. 1, т.1  във връзка с чл. 70, ал.1  от КТ в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият - за комисията.

             Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултата от проведеното събеседване.

Актуално

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич

31.05.2023

МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА   МИНИСТЕРСТВО НА МЛАДЕЖТА И СПОРТА  БЪЛГАРСКА АСОЦИАЦИЯ СПОРТ ЗА УЧАЩИ           УЧЕНИЧЕСКИ ИГРИ –...

Държавни финали на ученическите игри по баскетбол 5-7 клас ще се проведат на 2 юни в Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
24.6° C предимно ясно
Нагоре