Обява за свободни работни места за длъжността "Помощник-възпитател" в ДГ №18 "Дора Габе"

ДГ №18 „Дора Габе“ град Добрич обявява две свободни работни места за длъжността Помощник-възпитател

  1. Минимални изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: - Предучилищно образование.

      1.2. Цел на длъжността: Помощник–възпитателят в детската градина осъществява функции на помощник на учителя при обучението, възпитанието и социализацията на деца. Осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за отглеждане и възпитание на деца от предучилищна възраст. Съвместно с учителя отговаря за опазване живота и здравето на децата.

      1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  средно образование.

      1.4. Професионална  област на специалността, по която е придобито образованието – Не се изисква.

1.5. Години професионален опит – Професионален опит в детска градина като  помощник-възпитател – желателно.

1.6. Допълнителни изисквания – добри умения за работа в екип, отговорност, търпение и добронамереност към децата.

      2.    Необходими документи за кандидатстване:

      2.1. Заявление за участие (свободна форма);

      2.2. Копие от документи за придобита образователно – квалификационна степен, допълнителна квалификация.

      2.3.   Автобиография;

      2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността на професионалния опит.

      3. Място за подаване на документите:

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 18, адрес на детската градина: ж.к. „Дружба“ № 44, всеки делничен ден от 10:00 часа до 13:00 часа,

Лице за контакт: Валя Любомирова . Телефон за контакти: 0884311407

      4. Срок за подаване на документите: до 24.08.2022 г., до  12:30 ч. /вкл./

     5. Етапи на конкурса:

     5.1. Подбор по документи.

     5.2. Събеседване с допуснатите кандидати:

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за датата и часа на провеждането му. С избрания кандидат ще бъде сключен срочен трудов договор на осн. чл. 68, ал. 1, т. 1 от КТ, уговорен в полза на работодателя; работно време на обявената длъжност - осем часа.

 Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в момента на подаване на документите в детската градина.

Актуално

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища

31.01.2023

Общинския съвет на своето редовно заседание даде съгласие Община Добрич да кандидатства с 5 проекта по Механизма за възстановяване и устойчивост. Проектите на Община Добрич са за модернизация и въвеждане на мерки за енергийна...

Община Добрич кандидатства с проекти за модернизиране и мерки за енергийна ефективност на 3 детски градини и 2 училища
ВИЖ ДОБРИЧ
3.24° C предимно облачно
Нагоре