Обява за свободно работно място за длъжността "помощник-възпитател" в ДГ №8 "Бодра смяна"

ДГ 8 „Бодра смяна“, град Добрич обявява 1 свободно работно място за длъжността „Помощник-възпитател“ в детската градина.

1.Минималните изисквания за заемане на длъжността:

1.1. Област на дейност: Предучилищно образование

1.2. Кратко описание на длъжността: Изпълняващият длъжността „Помощник-възпитател“ отговаря за правилната организация на режима на децата, подпомагане на педагогическото взаимодействие с децата и поддържане на санитарно-хигиенните условия в детската група. Помощник-възпитателят осигурява необходимите санитарно-хигиенни условия за правилното развитие и възпитание на децата; съвместно с учителя отговаря за здравето на децата.

1.3. Изисквана минимална степен за завършено образование:  средно образование.

1.4. Професионална  област на специалността, по която е придобито образованието – Не се изисква.

1.5. Години професионален опит: Професионален опит в детска градина като  помощник-възпитател – желателно.

1.6. Допълнителни изисквания: умения за работа в екип, комуникативност и креативност, емоционална устойчивост, тактичност, организираност и самостоятелност, отговорност, лоялност и коректност, любов към децата.

 

2. Необходими документи за кандидатстване:

2.1. Заявление за участие (свободна форма);

2.2. Копие от документи за  образование;

2.3. Автобиография;

2.4. Копие от документи, удостоверяващи продължителността  на професионалния опит   и допълнителни квалификации.

2.5. Мотивационно писмо.

Кандидатите подават документите за кандидатстване лично в ДГ № 8 „Бодра смяна“, ул. „Ген. Колев “ №13, всеки делничен ден от 09:00 часа до 14:00 часа.

Лица за контакти: Кристина Фотева – Директор

                               Дарина Колева - ЗАС

Тел. за контакти: 058 602 331; 0884311401   

4. Краен срок за подаване на документите – 02.09.2022 г. включително, до 14. 00 ч.

5. Етапи на подбора

      5.1. Подбор по документи

      5.2. Събеседване с допуснатите кандидати

След подбора по документи допуснатите до събеседване кандидати ще бъдат уведомени допълнително за мястото, датата и часа на провеждането му.

С избрания кандидат ще бъде сключен безсрочен трудов договор на основание чл. 67, ал. 1, т. 1 от КТ,  със срок на изпитване 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

Кандидатите могат да се запознаят с длъжностната характеристика за длъжността в Детската градина.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9.77° C облачно
Нагоре