Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "детегледачка" в ДЯ №6 "Първи юни"

Днес, 26.08.2022 година  с  Комисия, назначена със Заповед № 7/24.08.2022 г. на директора  на  Детска ясла  № 6, ул. „В. Петлешков„ № 46,

Председател: Нели Желева - гл. експерт „Кадрова политика“

и членове:

            1. Даниела Рафаилова – педагог в ДЯ № 6 „Първи юни“

            2. Ваня Станева – мед. сестра в ДЯ № 6 „Първи юни“

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „детегледачка“  в Детска ясла “Първи юни“ № 6.

 

Документи за участие са подадени от:

 

            1.Ивелина Славова Ботева

            2.Йоанна Георгиева Стоянова

            3.Зорница Николова Димитрова

            4.Наталия Керанова Маргенова

            5.Нели Георгиева Златева

            6.Лиляна Георгиева Петкова

            7.Стилияна Вълчева Ганчева

            8.Пенка Димитрова Матеева

            9.Магдалена Николова Русева

           10.Таня Николова Димитрова

           11.Севдалина Александрова Иванова

           12.Тансу Ертанова  Насуфова

           13.Катя Желева Енева

           14.Пенка Живкова Симеонова

           15.Десислава Станчева Михайлова

           16.Христина Симеонова Хаджиева

           17.Тодорка Крумова Славова

           18.Надежда Цветанова Желева

           19.Диана Иванова Петкова

           20.Дарина Василева Кирчева

           21.Петранка Йорданова Борисова

           22.Миряна Йорданова Мирчева

           23.Валентина Миланова Жекова

           24.Дияна Кирилова Никова

           25.Христомира Илиева Николова

           26.Галя Тодорова Александрова

           27.Михаела Здравкова Георгиева

 

           След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване следните кандидати:

 

            1.Ивелина Славова Ботева

            2.Йоанна Георгиева Стоянова

            3.Зорница Николова Димитрова

            4.Наталия Керанова Маргенова

            5.Нели Георгиева Златева

            6.Лиляна Георгиева Петкова

            7.Стилияна Вълчева Ганчева

            8.Пенка Димитрова Матеева

            9.Магдалена Николова Русева

           10.Таня Николова Димитрова

           11.Севдалина Александрова Иванова

           12.Тансу Ертанова  Насуфова

           13.Катя Желева Енева

           14.Пенка Живкова Симеонова

           15.Десислава Станчева Михайлова

           16.Христина Симеонова Хаджиева

           17.Тодорка Крумова Славова

           18.Надежда Цветанова Желева

           19.Диана Иванова Петкова

           20.Дарина Василева Кирчева

           21.Петранка Йорданова Борисова

           22.Миряна Йорданова Мирчева

           23.Валентина Миланова Жекова

           24.Дияна Кирилова Никова

           25.Христомира Илиева Николова

           26.Галя Тодорова Александрова

           27.Михаела Здравкова Георгиева

 

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Събеседването ще се проведе на 29.08.2022 г. по предварително уточнен график в Детска ясла № 6, ул.“ Васил Петлешков “ № 46.

Всеки участник в събеседването следва да се яви с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
9.85° C предимно облачно
Нагоре