ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ кани потенциални кандидати за заемане на позицията „Младежки медиатор” по Национална програма „Активиране на неактивни лица”, изпълнявана по компонент 1 „Работа с неактивни лица” от Агенцията по заетостта.

ОБЩИНА ГРАД ДОБРИЧ кани потенциални кандидати за заемане на позицията „Младежки медиатор” по Национална програма „Активиране на неактивни лица”, изпълнявана по компонент 1 „Работа с неактивни лица” от Агенцията по заетостта.

 

            1. Кандидатите следва да отговарят на следните изисквания:

 

1.1.  Основни изисквания 

  • да са регистрирани безработни младежи до 29 годишна възраст и имат завършено висше образование по специалности в областта на социалните, педагогическите, хуманитарните, стопанските дейности;
  • да притежават добри  комуникативни умения и умения за работа в екип;
  • да притежават компютърна грамотност;
  • да не са осъждани за умишлено престъпление от общ характер;
  • да има желание и възможност  да участва през месец септември в обучение на медиаторите, което ще се проведе през месец септември в Центъра за развитие на човешките ресурси и регионални инициативи гр. София

 

1.2. Специфични изисквания 

 

Ще се счита за предимство:

  • познания на законовата уредба в областта на заетостта, образованието, обучението на възрастните, социалното подпомагане и др.
  • знания за програми, насърчителни мерки, финансирани от държавния бюджет, за схеми, реализирани със средства на Европейските структурни фондове в посочените области.

              

              2. Условия на поканата

      Заинтересованите кандидати следва да представят в Информационен център - деловодство  на Община град Добрич, ул. „България”12 заявление по образец публикуван в сайта на община град Добрич, копие от диплом за завършено висше образование, професионална биография – европейски формат.

 

       Срок за подаване на документи – 10.08 – 14.08. 2015 г.- не по-късно от 17.00 часа.

     

       Подборът ще се извърши от Комисия, назначена от Кмета на Община град Добрич в два етапа:

            - Подбор по документи – до 18. 08. 2015 г.

            - Провеждане на интервю – на 21. 08. 2015 г. в стая 1112, намираща се на 11 етаж в сградата на бивш партиен дом по ул. „Независимост”7/достъп от северен вход/.

            - Окончателното класиране на кандидатите ще се извърши на 25. 08. 2015 г. и ще бъде обявено в сайта на Община град Добрич на адрес www.dobrich.bg

 

       3. Място на работа

 

      След подбора, класираното на първо място лице ще бъде назначено в общинската администрация град Добрич на длъжност „младши специалист, младежки медиатор” за осъществяване на дейности по идентифициране, достигане до и активиране на млади хора, които не работят, не учат и не са регистрирани в ДБТ.

Актуално

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.

13.05.2021

На основание чл.84, ал.6  и чл.124, ал.1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов кани местната общност на публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи...

Покана за публично обсъждане на предложение за актуализация на Програмата за капиталови разходи на Община град Добрич за 2021 г.
ВИЖ ДОБРИЧ
11.09° C облачно
Нагоре