Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Ресурсен учител" в Детска градина "Зорница"

ПРОТОКОЛ

 

Днес, 13.09.2022 год. в 16:00 ч., Комисия, назначена със Заповед                    № 542/13.09.2022 год. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“ в състав:

Председател:

Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                       

и членове:

1. Даниела Стефанова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”;  2. Снежа Вачева – Главен експерт „Предучилищно образование”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич  3. Анна Сивева – Логопед по Проект „Активно приобщаване в системата на предучилищното образование“ в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                                                                                                                                                                     

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Ресурсен учител” в ДГ № 32 „Зорница“.

Документи за участие са подадени от:

  1. Марияна Стефанова Георгиева
  2. Ивелина Костадинова Иванова
  3. Лили Стефанова Жилиева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване следните кандидати:

  1. Марияна Стефанова Георгиева
  2. Лили Стефанова Жилиева

 

Комисията реши да не допусне до събеседване Ивелина Костадинова Иванова, защото не отговаря на изискването за придобито образование.

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването, което ще се проведе в ДГ № 32 „Зорница“, сграда ж.к. „Строител” до бл. 65.

Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град  Добрич.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
8.58° C облачно
Нагоре