Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Помощник възпитател" в ДГ "Зорница"

ПРОТОКОЛ

Днес, 13.09.2022 г. в 08:30 ч., Комисия, назначена със Заповед № 536/05.09.2022 год. на Директора на ДГ № 32 „Зорница“, в състав:

Председател:

Миглена Великова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”                                                                                                                       

и членове:

1. Даниела Стефанова – Старши учител в Детска градина № 32 „Зорница”;                                                                                                                               

2. Снежа Вачева – Главен експерт „Предучилищно образование”, Дирекция „Хуманитарни дейности” Община град Добрич

проведе своето заседание – втори етап от подбора – участие в събеседване за длъжността „Помощник-възпитател“ в ДГ № 32 „Зорница”.

Кандидатите се явиха на събеседване по предварително уточнен график.

На събеседването се явиха:

 1. Лиляна Георгиева Петкова
 2. Елеонора Димитрова Нейчева
 3. Наталия Керанова Маргенова
 4. Миряна Йорданова Мирчева
 5. Миглена Георгиева Георгиева
 6. Христина Симеонова Хаджиева
 7. Янка Йорданова Бонева
 8. Деница Василева Василева
 9. Галина Миткова Иванова
 10.  Деспина Тодорова Великова
 11.  Ивана Светославова Желева
 12.  Красимира Кръстева Георгиева
 13.  Стела Стоянова Стоянова
 14.  Румяна Стоянова Хараламбиева
 15.  Пенка Живкова Симеонова
 16.  Йорданка Щерева Тончева
 17.  Александра Красимирова Славова
 18.  Виолета Георгиева Якова
 19.  Доника Василева Костадинова
 20.  Нели Илиева Кралева

На събеседването не се явиха:

 1. Таня Николова Димитрова
 2. Снежа Великова Чернева

   

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе 5 предварително формулирани въпроси /еднакви за всеки един от кандидатите/

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 75.

Кандидатите се класират както следва:

 1. Йорданка Щерева Тончева – 65 точки
 2. Наталия Керанова Маргенова – 63 точки
 3. Миглена Георгиева Георгиева – 54 точки
 4. Пенка Живкова Симеонова – 54 точки
 5. Лиляна Георгиева Петкова 46 точки
 6. Виолета Георгиева Якова – 43 точки
 7. Деница Василева Василева – 40 точки
 8. Доника Василева Костадинова – 40 точки
 9. Красимира Кръстева Георгиева – 39 точки
 10.  Елеонора Димитрова Нейчева – 36 точки
 11.  Миряна Йорданова Мирчева – 36 точки
 12.  Христина Симеонова Хаджиева – 36 точки
 13.  Галина Миткова Иванова – 33 точки
 14.  Румяна Стоянова Хараламбиева – 31 точки
 15.  Деспина Тодорова Великова – 29 точки
 16.  Стела Стоянова Стоянова – 20 точки
 17.  Янка Йорданова Бонева – 19 точки
 18.  Ивана Светославова Желева – 18 точки
 19.  Александра Красимирова Славова – 17 точки
 20.  Нели Илиева Кралева – 16 точки

Комисията предлага на Директора на ДГ № 32 „Зорница” град Добрич да сключи трудов договор с класирания на първо място кандидат – Йорданка Щерева Тончева на основание чл. 67 ал.1 т.1 и във връзка с чл. 70 ал. 1 от КТ, на осем часа със срок на изпитване – 6 месеца, уговорен в полза на работодателя.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
8.03° C облачно
Нагоре