Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "учител" в ДГ №17

Днес, 08.09.2022г. в 13.00 ч., Комисия, назначена със Заповед №443 /08.09.2022 г. на директора на ДГ „Първи юни“ №17 в състав: 

Председател – Емилия Денчева Маринова -  главен учител в ДГ „Първи юни” №17

и членове:

 1. Галина Здр. Донкова – старши учител в ДГ „Първи юни” №17,
 2. Павлина Стоянова Иванова – старши учител  в ДГ№ 17 „Първи юни“,
 3. Нели Желева - Гл.експерт „Кадрова политика”,

 

проведе свое заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „ учител“ в Детска градина „Първи юни“  № 17

 

Документи за участие са подадени от:

 1. Румена Калчева Енчева
 2. Николай Петков Петков
 3. Десислава Кирилова Баева
 4. Йовислава Андриянова Илиева
 5. Звездалина Димчева Георгиева
 6. Назиле Ремзиева Юсеинова
 7. Мира Пенчева Михайлова
 8. Борислава Атанасова Маринова
 9. Влайка Ненкова Тодорова
 10. Мая Генчева Андонова
 11. Павлета Господинова Колева
 12. Деана Димова Михайлова
 13. Емилия Руменова Маринова
 14. Петя Михалева Василева
 15. Павлина Петрова Петрова
 16. Лиляна Илиева Петкова
 17. Евгения Димитрова Славова
 18. Валентина Миланова Жекова
 19. Миряна Йорданова Мирчева
 20. Мартина Данаилова Григорова
 21. Радосвета Станимирова Василева
 22. Теодора Иванова Върбанова
 23. Доника Василева Костадинова
 24. Тансу Ертанова Насуфова
 25. Александра Стефанова Македонска
 26. Витка Тодорова Стефанова
 27. Христина Симеонова Хаджиева
 28. Дарина Кирилова Недялкова
 29. Анелия Недялкова Недева
 30. Радина Марианова Костадинова
 31. Мариана Жечева Тодорова
 32. Габриела Светлинова Михайлова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, следните кандидати:

                        

1.         Румена Калчева Енчева

2.         Николай Петков Петков

3.         Йовислава Андриянова Илиева

4.         Звездалина Димчева Георгиева

5.         Назиле Ремзиева Юсеинова

6.         Мира Пенчева Михайлова

7.         Влайка Ненкова Тодорова

8.         Мая Генчева Андонова

9.         Павлета Господинова Колева

10.       Деана Димова Михайлова

11.       Емилия Руменова Маринова

12.       Петя Михалева Василева

13.       Павлина Петрова Петрова

14.       Евгения Димитрова Славова

15.       Валентина Миланова Жекова

16.       Миряна Йорданова Мирчева

17.       Мартина Данаилова Григорова

18.       Радосвета Станимирова Василева

19.       Теодора Иванова Върбанова

20.       Доника Василева Костадинова

21.       Тансу Ертанова Насуфова

22.       Христина Симеонова Хаджиева

23.       Дарина Кирилова Недялкова

24.       Мариана Жечева Тодорова

25.       Габриела Светлинова Михайлова

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата, комисията реши, че следните кандидати не отговарят на изискванията и не бяха допуснати до интервю :

 1. Борислава Атанасова Маринова
 2. Лиляна Илиева Петкова
 3. Александра Стефанова Македонска
 4. Анелия Недялкова Недева
 5. Десислава Кирилова Баева
 6. Радина Марианова Костадинова
 7. Витка Тодорова Стефанова

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването. Събеседването ще се проведе на 09.09.2022 и 12.09.2022 г. в 09.00 ч. в ДГ „Първи юни“ №17. Участниците в събеседването следва да се явят с документ за самоличност – лична карта.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
8.58° C облачно
Нагоре