Окончателни резултати от събеседване за длъжността "огняр" в ДГ №25 "Весела"

Днес, 27.09.2022г., в изпълнение на Заповед №35 - 722/23.09.2022г. на Директора на ДГ №25 „ВЕСЕЛА“, комисия в състав:

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Нели Желева – главен експерт „Кадрова политика“,

ЧЛЕНОВЕ:

1. Анелия Тодорова – ЗАС в ДГ №25 „ВЕСЕЛА“,

2. Димитър Димитров – огняр в ДГ№25 „ВЕСЕЛА“, сграда с адрес ж.к.“Дружба“ №54.,

проведе втори етап – събеседване  за длъжност „огняр“ със следните допуснати кандидати:

  1. Николай Атанасов Колев
  2. Йордан Стефанов Арнаудов
  3. Ивайло Божидаров  Гандев
  4. Пламен Димитров Петров

 

На събеседването не се яви кандидатът:

  1. Ивайло Божидаров  Гандев

 

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани  въпроси.

Окончателната оценка се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат, веднага след приключване на събеседването.

Кандидатите се класират както следва:

1. Николай Атанасов Колев – 70т.

2.  Йордан Стефанов Арнаудов – 44т.

4.  Пламен Димитров Петров - 40т

Комисията предлага на директора на ДГ№25 „ВЕСЕЛА“ да сключи трудов договор с класираният  кандидат с най – много точки Николай Атанасов Колев, на основание чл.67 ал.1 т.1 от КТ със срок на изпитване до 6 месеца в полза на работодателя.

Настоящият протокол за резултатите от проведено събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият от които за работодателя, другият – за комисията.

Кандидатите ще бъдат уведомени лично за резултатите от събеседването.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
22.44° C предимно ясно
Нагоре