Допуснати до събеседване за длъжността "работник-кухня" в ДМК

Днес, 27.09.2022 г. в 10,00 ч., Комисия, назначена със Заповед № 25/20.09.2022 г. на директора на Детска млечна кухня, в състав:

Председател: Валентина Енчева Георгиева  - Технолог в ДМК

и членове:

1. Нели   Желева  - Гл. експерт “Кадрова политика“  в Дирекция „ХД“,

2. Румяна Димова Стоянова -  ЗАС в ДМК,

3. Детелина  Янкова - Готвач,

проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Работник-кухня“ на непълно работно време 4 часа  в Детска млечна кухня.

Документи за участие са подадени от:

               1.Галина Сергеевна Костова

               2.Даринка Атанасова Георгиева

               3.Петранка Йорданова Борисова

               4.Маргарита Иванова Тодорова

               5.Веселина Кирилова Картелова-Манова

               6.Кръстинка Драганова Димитрова

               7.Милена Минкова Атанасова

               8.Рейхан Себайдинова Хасанова

               9.Дияна Илиева  Иванова

             10.Ивелина Великова Недева 

             11.Златка Минчева Добрева

             12. Милена Стоянова Нейчева

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да не допусне до втори етап от подбора-събеседване, Милена Стоянова Нейчева. Причина: непълен комплект от документи за кандидатстване, / копие от придобита образователно –квалификационна степен/

          До събеседване се допускат :

               1.Галина Сергеевна Костова

               2.Даринка Атанасова Георгиева

               3.Петранка Йорданова Борисова

               4.Маргарита Иванова Тодорова

               5.Веселина Кирилова Картелова-Манова

               6.Кръстинка Драганова Димитрова

               7.Милена Минкова Атанасова

               8.Рейхан Себайдинова Хасанова

               9.Дияна Илиева  Иванова

             10.Ивелина Великова Недева 

             11.Златка Минчева Добрева

Допуснатите кандидати ще бъдат информирани за датата и часа на провеждане на събеседването.

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.23° C ясно небе
Нагоре