Окончателни резултати от събеседване за длъжността "работник-кухня" в ДМК

Днес, 28.09.2022 г., Комисия, назначена със Заповед № 26 / 20.09.2022 г. на директора на Детска млечна кухня, в състав:

Председател: Валентина Енчева Георгиева – Технолог в ДМК

и членове:

1.Нели   Желева   –  Главен експерт “Кадрова политика   в Дирекция „ХД“,

2.Румяна Димова Стоянова – ЗАС  в ДМК,

3.Детелина Янкова  – Готвач в ДМК,

проведе събеседване с кандидатите за длъжността “работник-кухня “ в Детска млечна кухня.

До събеседване за длъжността са допуснати:

                  1.Галина Сергеевна Костова

                  2.Даринка Атанасова Георгиева

                  3.Петранка Йорданова Борисова

                  4.Маргарита Иванова Тодорова

                  5.Веселина Кирилова Картелова-Манова

                  6.Кръстинка Драганова Димитрова

                  7.Милена Минкова Атанасова

                  8.Рейхан Себайдинова Хасанова

                  9.Дияна Илиева  Иванова

                10.Ивелина Великова Недева 

                11.Златка Минчева Добрева

Кандидатите се явиха на събеседването по предварително уточнен график.

Комисията оцени качествата на кандидатите въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе  три предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 60.

На събеседването не се яви:      

              1. Веселина Кирилова Картелова – Манова

 

Кандидатите се класират както следва:

              1.Милена Минкова Атанасова                 -  57 точки 

              2.Рейхан Себайдинова Хасанова             -  51 точки

              3.Маргарита  Иванова Тодорова              -  50 точки

              4.Петранка Йорданова Борисоваа           -  49 точки

              5.Даринка Атанасова Георгиева              -  47 точки

              6.Ивелина Великова Недева                    -  40 точки

              7.Галина Сергеевна Костова                    -  36 точки

              8.Кръстинка Драганова Димитрова         -  34 точки

              9.Дияна Илиева Иванова                          -  33 точки

             10.Златка Минчева Добрева                      -  30 точки

Комисията предлага на Директора на Детска млечна кухня да сключи трудов договор с класираният на първо място участник Милена Минкова Атанасова   на основание чл. 68, ал. 1, т. 3 от Кодекса на труда.

Настоящият протокол за резултатите от проведеното събеседване се състави в два еднообразни екземпляра, единият за работодателя, вторият за комисията.

Актуално

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"

21.03.2023

От утре, 22.03.2023 г., се възстановява движението на автобусните линии 111, 170, 176 и 306 по ул. "Орфей". Благодарим на гражданите за разбирането и проявеното търпение!

Възстановява се движението на градския транспорт по ул. "Орфей"
ВИЖ ДОБРИЧ
7.26° C слаб дъжд
Нагоре