Окончателни резултати от събеседване за длъжността инспектор „Опазване на околната среда“ в дирекция „Инфраструктура и околна среда“

П Р О Т О К О Л

 

 

Днес, 07.10.2022 г. Комисия, назначена със Заповед №1637/06.10.2022 г. на Кмета на Община град Добрич в състав:

Председател – инж. Пенчо Стойков Керванов, Зам.-кмет УТ в Община град Добрич

и членове:

1. Калина Господинова Георгиева – Секретар на Община град Добрич;

2. Станка Янакиева Василева – Директор на дирекция „Инфраструктура и околна среда“;

3. Росица Маркова Тодорова – Главен юрисконсулт в дирекция АПИТО;

4. Христина Богданова Николова – Главен експерт ЧР в Дирекция БФ,

       проведе събеседване с кандидатите за длъжността инспектор „Опазване на околната среда“ в дирекция „Инфраструктура и околна среда“.

До събеседването за длъжността са допуснати: Петя Георгиева, Татяна Тодорова и Татяна Иванова.

Кандидатите се явиха на събеседване по ред на подаване на документите. Комисията оцени качествата им въз основа на представените документи и проведеното събеседване като зададе пет предварително формулирани въпроси (еднакви за всеки от кандидатите).

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-бална скала в индивидуален формуляр. Окончателната оценка на всеки кандидат се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчна карта за окончателния резултат, както следва:

Татяна Иванова ……..105 точки;

Татяна Тодорова ……..64 точки;

Петя Георгиева …..…..51 точки.

Комисията предлага на Кмета на Община град Добрич да сключи трудов договор с кандидата, получил най-висок брой точки.

Настоящият протокол ще бъде поставен на информационното табло пред сградата на Община град Добрич на адрес: Добрич, ул. “България” № 12 и публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
20.09° C ясно небе
Нагоре