Допуснати до събеседване кандидати за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла "Пролет"

Днес, 01.12.2022 г., Комисия, назначена със Заповед № 323/01.12.2022 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“:

 

Председател: Павлина Маринова  - педагог в Детска ясла №5 „Пролет“

и членове:

1. Нели Желева – гл. експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“;

2. Димитринка Петрова – гл. експерт в дейност „Здравни кабинети в детски градини и училища“

3. Мария Кръстева – медицинска сестра в Детска ясла №5 „Пролет“

 

 

Проведе своето заседание – първи етап от подбора – допускане по документи до участие в събеседване за длъжността „Мед.сестра“ в Детска ясла № 5, ул.“Екзарх Антим 1“№2

 

Документи за участие е подала:

  1. Милена Георгиева Янкова - Вичева

 

След като разгледа депозираните документи за кандидатстване и тяхното съответствие с изискванията, посочени в обявата и длъжностната характеристика, комисията реши да допусне до втори етап от подбора – събеседване, кандидата:

 

1.    Милена Георгиева Янкова - Вичева

 

 

 

Допуснатият кандидат ще бъде информиран за датата и часа на провеждане на събеседването.

Настоящият протокол ще бъде публикуван на сайта на Община град Добрич на адрес: www.dobrich.bg

Събеседването ще се проведе на 06.12.2022 г. в 13,30ч. в Детска ясла № 5 “Пролет“- ул.“Екзарх Антим 1“ №2

Участникът в събеседването следва да се яви с документ за самоличност – лична карта.

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
8.58° C облачно
Нагоре