Окончателни резултати от събеседване за длъжността "Медицинска сестра" в Детска ясла "Пролет"

П Р О Т О К О Л

 

Днес, 06.12.2022г., Комисия, назначена със Заповед № 323/01.12.2022 г. на директора на Детска ясла № 5 „Пролет“ в състав:

 

Председател: Павлина Маринова  - педагог в Детска ясла №5 „Пролет“

и членове:

                1. Нели Желева  - гл. експерт в дирекция „Хуманитарни дейности“;

                2. Димитринка Петрова – гл.експерт в дейност „ Здравни кабинета в детски градини и училища“;

                3. Мария Кръстева – медицинска сестра в Детска ясла №5 „Пролет“

                   

проведе събеседване за длъжността медицинска сестра в Детска ясла № 5 „Пролет“- ул.“Екзарх Антим 1“№2

 

До събеседване за длъжността е допусната:

 

  1. Милена Георгиева Янкова - Вичева

 

 

Комисията оцени качествата на явилия се кандидат въз основа на представените документи и проведеното събеседване, като зададе пет предварително формулирани въпроса.

Всеки член от комисията вписа оценките си по 5-балната скала в индивидуален формуляр за проведено събеседване (Приложение № 1 към Протокола).

Окончателната оценка на кандидата се формира от сбора на общия брой точки на всеки от членовете на комисията, нанесени на оценъчната карта за окончателния резултат от проведеното събеседване (Приложение № 2 към Протокола), веднага след приключването му. Максималният брой точки е 100.

      

     Милена Георгиева Янкова – Вичева е оценена с 88т.

 

 

Комисията предлага на директора на Детска ясла №5  „Пролет“, да сключи трудов  договор с Милена Георгиева Янкова - Вичева на основание чл.67 ал.1 т.1 и във връзка с чл.70 ал.1 от Кодекса на труда.

                        

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
23.32° C ясно небе
Нагоре