Заседание № 6 на 27.03.2012 г.

ДНЕВЕН РЕД

1. Годишен доклад за осъществената концесионна дейност през 2011 година в Община град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

2. Предложение за прекратяване на договор за предоставяне на концесия № 65 от 09.01.2006 година с концесионер „Плавениди" ЕООД.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

3. Предложение за прекратяване на договор № 76 от 09.02.2007 година за предоставяне на концесия за обект, публична общинска собственост: спирка, находяща се по бул. Трети март (до Летен театър), град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

4. Предложение за актуализиране списъка за продажба на общински жилищни имоти - апартаменти.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

5. Предложение до Министъра на образованието, младежта и науката за закриване на ОУ „Бачо Киро" и ОУ „Отец Паисий" в град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

6. Докладна записка относно одобряване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти с №№ 72624.619.411 и 72624.281.43 за електрозахранване на „Комплекс за автоуслуги с офис сграда, автомивка и мотел със ЗОХ" в имот № 72624.281.32 в землището на град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

7. Предложение за откриване на процедура и определяне състав на комисия за провеждане на конкурс за управители на „Диагностично-консултативен център - ІІ - Добрич" ЕООД град Добрич, „Диагностично-консултативен център - І - Добрич" ООД град Добрич и „Център за психично здраве д-р Петър Станчев" ЕООД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

8. Отчет за изпълнение на дейностите, заложени в Общинската програма за опазване на околната сред през 2011 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

9. Приемане на Годишен план за развитие на социалните услуги в Община град Добрич през 2013 година.

ДОКЛАДВА: Детелина Николова
Кмет на Община град Добрич

10. Предложение за продажба на имоти, общинска собственост, по реда на Закона за общинската собственост.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

11. Предложение за отмяна на Решение № 4-26 от 31.01.2012 година на Общински съвет град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

12. Предложение за отдаване под наем на части от имоти - публична общинска собственост - на Централен кооперативен пазар, град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

13. Предложение за отдаване под наем на части от имот, публична общинска собственост - помещения за лекарски и стоматологични кабинети в сградата на бивша Стоматологична поликлиника град Добрич.

ДОКЛАДВА: Иван Колев
Първи зам.- кмет
на Община град Добрич

14. Предложение за допускане изработване на Подробен устройствен план - Парцеларен план (ПУП-ПП) за имоти с №№ 72624.634.18, 72624.378.34, 72624.378.26 и 72624.378.17, във връзка с изграждане на БКТП 20/0,4 kV/1x1000 kVA в имот № 72624.378.16.

ДОКЛАДВА: арх. Пламен Ганчев
Зам. - кмет на Община град Добрич

15. Докладна записка относно определяне на максимални цени за таксиметров превоз на пътници в град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

16. Докладна записка относно определяне правомощията на представителя на Община град Добрич в Общото събрание на акционерите на „Център за бизнес и култура" АД, град Добрич.

ДОКЛАДВА: инж. Надежда Петкова
Зам. - кмет на Община град Добрич

17. ДРУГИ:

Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Величка Илиева Иванова

Приемане на становище за опрощаване на дължими държавни вземания от Върбина Стефанова Господинова

 

Актуално

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература

12.05.2021

12 май 2021 г. 17.00 ч. – 20.30 ч.   Скъпи приятели, предстои Нощта на литературата. Очакваме Ви в Регионална библиотека „Дора Габе“, Дом-паметник „Йордан Йовков“ и Музея в Градски парк...

Европейска инициатива „Нощ на литературата“ – четене на съвременна европейска литература
ВИЖ ДОБРИЧ
12.1° C облачно
Нагоре