Професионални училища

ПРОФЕСИОНАЛНО ОБУЧЕНИЕ В ГРАД ДОБРИЧ

2021/2022 учебна година

 

Професионални гимназии:

1. Професионална гимназия по аграрно стопанство

http://www.dobrich.bg/files/upload/Obrazovanie/snimki/original_Tmss.jpg

Гр.Добрич

бул.”25-ти септември” № 86

тел.: 058/ 602-203, 602-007, 602-305, 602-764

e-mail: tmss_dch@abv.bg      

Директор: инж. Катя Пандерова

 

Професии, Специалности:

  • Механизация на селското стопанство
  • Земеделец
  • Икономист - Земеделско стопанство
  • Агроекология

Общ брой ученици за учебната 2021/2022 година - 210 в 11 паралелки

 

 

 

2. Професионална гимназия по ветеринарна медицина “Проф. д-р Георги Павлов”

http://www.dobrich.bg/files/upload/Obrazovanie/snimki/original_wet.gimn..JPG

Добрич, бул.”25 –ти септември” №98

тел: 058/ 602 - 566, 602 - 703, 602 - 249.

e-mail: pgvm_dobrich@abv.bg

Директор: Д-р Светла Тодорова

 

Специалности:

Ветеринарна медицина – техник,

 

Общ брой ученици – 208, в 9 паралелки

 3. Професионална гимназия по техника и строителство “М. Ломоносов”

http://www.dobrich.bg/files/upload/Obrazovanie/snimki/original_lomonosov.jpg

Добрич, ул.”Хан Тервел” № 187

тел:058/ 605-216, 605-435, 605-315

e-mail: pgme_dobrich@abv.bg

Директор: Юлияна Йорданова 

 

Професии и специалности:

· Компютърна техника и технологии

· Електрообзавеждане на производството

Общ брой ученици – 159 в 8 паралелки

 

4. Професионална гимназия по транспорт,обслужване и лека промишленост

http://www.dobrich.bg/files/upload/Obrazovanie/snimki/original_IMG_0131.jpg

Добрич, бул.”25 –ти септември” № 47

тел:058/ 602-197, 602-209, 602-443, 603-396

e-mail: pg_to@abv,bg

Директор: инж. Нели Георгиева Петрова

 

Професии и специалности:

· Електрообзавеждане на транспортна техника

· Подемно-транспортна техника 

. Фризьорство.

Общ брой ученици – 308, в 14 паралелки

6. Професионална гимназия по туризъм “П.Яворов”

http://www.dobrich.bg/files/upload/Obrazovanie/snimki/original_pgt.jpg

Добрич, бул.”25 –ти септември” № 36

тел:058/ 602-093, 602-256, 602-137

e-mail: pgt_dobrich@abv.bg

Директор: Нели Апостолова

 

Професии и специалности:

· Кетъринг

· Производство на сладкарски изделия

· Организация на  хотелиерството

· Производство и обслужване в заведенията за хранене и развлечение

· Производство на кулинарни изделия и напитки

· Обслужване на заведения в общественото хранене

Общ брой ученици – 422 в 18 паралелки

 

7. Финасово стопанска гимназия “Васил Левски”

http://www.dobrich.bg/files/upload/Obrazovanie/snimki/original_T_po_i_1.jpg

Гр. Добрич

ул. “Генерал Гурко” № 1

тел: 058/600-143,

600-144, 600-171,

e-mail: fsgdobrich@mail.bg

Директор: Минка Господинова

 

Специалности:

· Търговия

. Тъговия на едро и дребно

· Икономика и мениджмънт

· Митническа и данъчна администрация

. Застрахователно и осигурително дело

. Оперативно счетоводство.

Общ брой ученици – 433 в 17 паралелки

Актуално

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни

22.10.2021

На 29 октомври в Огледална зала „Нели Божкова“ от 18.30 часа заповядайте на концерт на известния певец, поканен от Национално движение „Русофили“ - клон Добрич. Владимир Маринов е роден във Варна. Завършил...

Концерт на Владимир Маринов с руски класически и популярни песни
ВИЖ ДОБРИЧ
12.41° C облачно
Нагоре