Депозирани проектни предложения, в процес на оценка

Последна актуализация 21.06.2023 г. 

Име на проект

Кратко описание

Управляващ орган/ Схема

 

Обща стойност

 

Енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване

 Финансирането по процедурата ще подпомогне кандидата да увеличи дела на обновената и енергийно ефективна нежилищна инфраструктура на територията на общината, което да подобри условията за работа като резултат от достигнат клас на енергопотребление "А" и намали разходите за енергопотребление чрез постигане на 61,06% спестявания на първична енергия.

Механизъм за възстановяване и устойчивост

BG-RRP-4.020 Подкрепа за устойчиво енергийно обновяване на публичен сграден фонд за административно обслужване, култура и спорт

5 406 796,01 лв. с вкл. ДДС от които:

  3 713 673,44 лв. с  ДДС за финансиране на допустими разходи (БФП);

  1 693 122,57 лв. с  ДДС за финансиране със собствени средства (СФ).

 

„Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №32 „Зорница“, град Добрич“

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране  образовтелната среда на детското заведение.  

Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост 

 

1 996 009,50 лв. 

„Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №23 „Звездица“, град Добрич“

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране  образовтелната среда на детското заведение.  

Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост 

 

1 865 358,57 лв. 

„Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Детска градина №27 „Славейче“, град Добрич“

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране  образовтелната среда на детското заведение.  

Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост 

 

1 717 806,72   лв. 

„Модернизиране и въвеждане на мерки за енергийна ефективност в Средно училище „Любен Каравелов“ град Добрич“ 

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране  образовтелната среда на училището.  

Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост 

 

4 487 867,46 лв. 

„Модернизация на образователна инфраструктура по ПВУ - ОУ „Стефан Караджа“ 

 

Основен ремонт и въвеждане на мерки за енергийна ефективност за модернизиране  образовтелната среда на училището.

Процедура „Модернизация на образователна среда” BG-RRP-1.007, Компонент 1 „Образование и умения“ на Плана за възстановяване и устойчивост 

2 442 768,26 лв. 

Рехабилитация и модернизация на част от системата за външно изкуствено осветление на Община град Добрич

 

Проектът предвижда реализиране на енергоспестяващи мерки за технологично обновление на част от системата за улично осветление на град Добрич, включваща четири главни пътни артерии: 1. бул. „25 Септември“; 2. бул. „Добруджа“; 3. бул. „Русия“ ; 4. ул. „Батовска“ - определени като „Градски артерии“, съгласно извършената категоризация на уличната мрежа на град Добрич.

 Национален план за възстановяване и устойчивост

Приоритетни оси: Нисковъглеродна икономика

Наименование на процедурата: Подкрепа за енергийно ефективни  системи за улично  осветление - Покана 1

Код на процедура BG – RRP – 4.025

559  318,56 лв.

 

 

Актуално

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич

27.07.2023

Община град Добрич информира гражданите, че са в ход ремонтни дейности по външната фасада на ритуалната зала на Обреден дом.  Планираните дейности са свързани с обновяване на козирката и стълбищните подходи към сградата. Дейностите...

Започват ремонтни дейности в Обреден дом гр. Добрич
ВИЖ ДОБРИЧ
16.64° C облачно
Нагоре