Кръгла маса на тема „Семейството и училището днес – права и отговорности“

Кръгла маса на тема „Семейството и училището днес – права и отговорности“, снимка 1

Ръководството на СУ „Димитър Талев“, Община град Добрич  и Регионалното управление на образованието град Добрич организират кръгла  маса на тема: „Семейството и училището днес - права и отговорности ”. Форумът ще се проведе на 22 февруари 2018г. от 15:00 ч. до 17:00 ч. в бизнес залата на Община гр. Добрич. Идеята е всички заедно - институции, местна власт, училищни настоятелства и други неправителствени организации да обсъдят въпроса за възпитанието и образованието на децата - докъде са правата и отговорностите на семейството и къде започват правата и отговорностите на училището. Програмата предвижда презентация на тема: „Семейството и училището днес – права и отговорности“ , изнесена от директора на СУ ‚Д. Талев“ Весела Панчева, предложение за създаване на по-ефективни и действени механизми до министъра на МОН и председателя на Постоянната парламентарна комисия по образованието и науката и заключителна част, представена от Началника на Регионалното управление на образованието Жоро Тошков. В рамките на представените теми са предвидени дискусии с участниците.  

Нагоре