Общински фонд „Здраве“ предлага финансово и социално - битово подпомагане

Общински фонд „Здраве“ предлага финансово и социално - битово подпомагане , снимка 1

Общински фонд „Здраве“ стартира процедура за подпомагане на лекари и специалисти по здравни грижи за необходимото кадрово обезпечаване на лечебните заведения за болнична помощ на територията на Община град Добрич. Финансовото и социално-битовото подпомагане ще се осъществява под формата на:

  • възстановяване на такси за участие в основните курсове за придобиване на специалност – за всеки конкретен модул и/или;
  • възстановяване на разходи за наем на общинско ведомствено жилище, предоставено по реда на Наредбата за реда и условията за установяване на жилищни нужди за настаняване под наем и разпореждане с жилища от общинския жилищен фонд на Община град Добрич и/или;
  • възстановяване на месечни такси в общински детски ясли и/или детски градини на територията на Община град Добрич до 50 % и/или;
  • възстановяване на средства за пътно-транспортни разходи от и до работното място (за лица, които живеят извън град Добрич), съгласно Наредбата за командировките в страната, но не повече от 50 % от минималната работна заплата за страната месечно.

Кандидатите следва да подадат своите документи в Центъра за услуги и информация на Община град Добрич, на адрес: ул.„България“ № 12. Заявленията за кандидатстване могат да се подадат и по електронен път, на имейл адрес: dobs@dobrich.bg.

Подробности за реда и условията на кандидатстване са публикувани в интернет страницата на Община град Добрич на следния линк:

http://www.dobrich.bg/bg/info_pages/13814-%d0%bf%d1%80%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d0%bb%d0%bd%d0%b8%d0%ba-%d0%b7%d0%b0-%d0%be%d1%80%d0%b3%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b7%d0%b0%d1%86%d0%b8%d1%8f%d1%82%d0%b0-%d1%80%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%b8-%d1%80%d0%b0

Нагоре