Заповед № РД-07-53/03.08.2018 г. на Областна дирекция "Земеделие" Добрич

Заповед № РД-07-53/03.08.2018 г. на Директора на Областна дирекция "Земеделие" - гр. Добрич, за назначаване на комисия по чл. 37в, ал. 1 от ЗСПЗЗ за определяне на масиви за ползване на земеделски земи и организиране на сключването на споразумения за ползването им между ползватели, за всяко землище на територията на област Добрич за стопанската 2018/2019 г.

Нагоре