Община Добрич обяви обществена поръчка за ремонт на ул. „Панайот Хитов” и бул. „Добричка епопея“

Оферти на фирми за избор на изпълнител на обществената поръчка се приемат до 7 януари включително. Поръчката е с две обособени позиции. Първата е за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по ул. „Панайот Хитов“. Втората обособена позиция е за реконструкция и рехабилитация на уличната мрежа, тротоари и благоустрояване по бул. „Добричка епопея“ и рехабилитация и основен ремонт на мост по булеварда. Дейностите, които се предвиждат са по проект  „Развитие на интегрирана система на градския транспорт на Добрич“ по оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020. С изпълнението на строително–монтажните работи по проекта ще се подобри състоянието на уличната мрежа, прилежащите тротоари, зоните за паркиране.     

Нагоре