Обучение за справяне с агресията в училище

Превантивно-информационният център към Общинския съвет по наркотични вещества организира обучение на педагогически съветници и психолози от училищата в Добрич на тема „Агресия, решаване на казуси“. То ще се проведе 7 декември от 9.00 до 16.00 часа в Бизнес залата на Общината. Обучението ще се води от Милена Петрова и Павел Павлов от Асоциация за превенция и работа със зависимости „Само днес“.

Нагоре