МРРБ кани заинтересованите страни на стратегически консултации

Министерство на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) е в процес на изпълнение на Споразумение с Международната банка за възстановяване и развитие (МБВР) за оказване на консултантска помощ в подкрепа на подобряване на процеса на регионално развитие в България и подпомагане в процеса на програмиране за периода 2021-2027 г.

Обхватът на проекта с МБВР е съсредоточен върху подпомагането на МРРБ в структурирането и функционирането на основните звена, отговорни за изпълнението на регионалната политика за следващия програмен период, както и да подкрепи техния административен капацитет.

В рамките на изпълнението на дейностите по Споразумението, МРРБ и МБВР съвместно организират поредица от стратегически консултации на регионално и местно ниво в периода 15-26 юли 2019 г. Предвижда се консултациите да бъдат проведени чрез срещи с различни групи заинтересовани страни, на които да бъде обсъдена визията за регионално развитие през новия програмен период и механизма за изпълнение на интегрирани териториални проекти.

Партньорството между всички заинтересовани страни е от решаващо значение за провеждането на успешна политика по регионално развитие, ето защо каним за участие в този процес представители на неправителствения сектор, на академичните среди, на местния бизнес, граждани.

Консултациите ще се проведат по предварително определен график, като е предвидено по едно широко публично събитие във всеки един от шестте района от ниво 2. Към поканата за предварителна информация са приложени график за провеждане на събитията, примерни въпроси за дискусия и допълнителни материали.

В случай на необходимост от допълнителна информация, свързана с организираните срещи, може да се свържете с МРРБ на следния адрес: regionalnorazvitie@mrrb.government.bg.

Покана

График за провеждане на консултациите

Въпоси за дискусия по време на срещите

Концепция

Решение

Документ за дискусия, изготвен от МРРБ

 

Нагоре