Важни телефони!

Община град Добрич информира гражданите, че на телефон 058/602724 могат да подават информация от и за лица пристигнали от страни, намиращи се в забранителен списък на Министерството на външните работи.

 

Община град Добрич  

Община град Добрич създаде необходимата организация за безконтактна  информация и напомня, че на тел: 058/602724 – Оперативният дежурен приема информация за самотноживеещи възрастни хора, лица без близки и роднини; хора с увреждания, които нямат личен или социален асистент, домашен помощник или асистент по Закона за личната помощ; както и за лица, които са в карантина. Информацията се предава на оторизирани служители на Община град Добрич, които осъществят предоставянето на социални услуги.

Община град Добрич се обръща с призив към гражданите да бъдем отговорни и да не позволяваме разпространението на фалшиви сигнали, които могат да доведат до сериозни последици за нас и нашите близки. Животът на всички е ценен! Нека го опазим!

  

 

Нагоре