Община Добрич получава финансиране от ПУДООС за проект „Зелена Дружба“

Община Добрич получава финансиране от ПУДООС за проект „Зелена Дружба“, снимка 1

Проектът “Зелена Дружба“, който ще бъде реализиран включва почистване и залесяване на общественото пространство пред Зооцентъра, както и облагородяване  и изграждане на детски площадки. Финансирането e в размер на 9 979,07 лв. от Министерство на околната среда и водите чрез Предприятието за управление на дейностите по опазване на околната среда в рамките на Национална кампания „Чиста околна среда - 2021 г.” на тема „Обичам природата – и аз участвам”.

Конкретни цели на проекта:

•             Благоустрояване  на терена  чрез  почистване и залесяване; 

•             Обособяване на зони за отдих и игри;

•             Поставяне на подходящи парково- архитектурни елементи ;

•             Поставяне на  указателни  табели за достъп до ЦЗПЖ ;

•             Поставяне на знамена на партньорските страни;

•             Изграждане на навици  за отговорно поведение към природата.

Избраният терен за почистване е 3380 кв. м, а детските площадки ще бъдат разположени на площ от  200   кв. м. - малка част  от  163 -те  дка  на Центъра,  извън  реалните му граници и оградени площи, което го прави достъпен по всяко време, не само при посещение. Теренът ще се почисти и облагороди. Имотът е особено подходящ за създаване на място, с възможности за отдих,  обезопасено  за майки с деца. Предвидено е проектът да се реализира с прякото участие на доброволци,  за създаване на красиво, приветливо, чисто и подходящо място за отдих и игри.

Проектното предложение „Зелена Дружба“ представя стремежа на Община град Добрич да създава нови паркови пространства и да превръща все още необлагородени места в красиви и подходящи кътчета за игри, почивка и отдих. Чрез почистване и залесяване на пространство пред Зооцентъра и чрез облагородяване  и изграждане на детски площадки, общинското ръководство се надява да запази облика и духа на тази градска забележителност и да направи още една крачка към повишаване екологичната култура на гражданите.

Нагоре