8 детски градини с одобрени проекти от ПУДООС

8 детски градини с одобрени проекти от ПУДООС, снимка 1

Одобрени са проектни предложения на осем общински детски градини на тема „Обичам природата и аз участвам“ в рамките на Национална кампания „ЧИСТА ОКОЛНО СРЕДА – 2021“, финансирана от Министерството на околната среда и водите и Предприятие за управление на дейностите по опазване на околната среса /ПУДООС/

ДГ № 7 „Пролет“

Предвижда се обогатяване на двора на градината с уреди за игра, за да могат децата да играят с интерес и желание навън. Планирани са и допълнителни дейности като почистване на двора и засаждане на цветя.

 

ДГ № 8 „Бодра смяна”

Предвижда се създаване на здравословна и екологична среда за повишаване на двигателната, познавателната и екологичната активност на децата. Предвижда се оборудване на кътове с безопасни съоръжения за спорт и образователни игри; засаждане на цветя и билки в алеите на двора и грижи за зелените площи чрез почистване и озеленяване с храсти.

ДГ № 10 „Слънчице”

Предвижда се създаване на подходяща образователна среда за активизиране траен интерес у децата за екологични знания, отношение и поведение към заобикалящия ги природен свят. Предвижда се изграждане на умения за грижа и опазване на биологичното многообразие- отглеждане на билки, зеленчуци, подправки и цветя.

 

ДГ №18 „Дора Габе”

Предвижда се изграждане на кът за игри и отдих, като ще се монтират две беседки, пейка, въртележка и кофи за разделно сметосъбиране. Ще се  създаде и алея с цветя, храсти  и дървета, където децата ще извършват трудова дейност.

 

ДГ № 20 „Радост”

Предвиждат се дейностите, ориентирани към озеленяване на дворното пространство, оборудване на дворните площи с дървени съоръжения за игра. Ще се изгради „Еко-занималня“, оборудвана за занимания на открито, като към нея ще има детска еко-библиотека.

 

ДГ 23 „Звездица”

Предвижда се обособяване на еко-кът, в който да се монтира ново съоръжение за игра и да се  изградят  и оборудват  два павилиона  на открито, за изследване на  растителния свят и за опознаване на  животинския свят, в които децата да извършват преки наблюдения.

 

ДГ 25 „Весела”

Предвижда се изграждането на кът за занимания на открито, посредством който да се утвърди екологосъобразен начин на живот у децата чрез интерактивни и съвременни организационни форми.

ДГ 26 „Звънче”

Предвижда се поставяне на спортни съоръжения и образователни къщички. Ще се създадат зони за игри и спорт и Еко кът- билкова градина, където децата, играейки и трудейки се ще усвояват знания за природата; за ролята на човека; за нейното опазване; за използването на благоприятните й дадености и за физическото укрепване на детския организъм.

Нагоре