График на обучение на членовете на секционните избирателни комисии СИК/ПСИК

График на обучение на членовете на секционните избирателни комисии СИК/ПСИК, снимка 1

Във връзка с организационно-техническата подготовка на изборите за народни представители на 04 април 2021 г. Районна избирателна комисия град Добрич ще проведе обучение на Секционните избирателни комисии (СИК/ПСИК).

Обучението на СИК/ПСИК за Община град Добрич е на 28.03.2021 г. (неделя) и започва по график в 09.00 ч. в зала „Добрич” (Органова зала) с оглед регулиране на потока и броя на лицата, които посещават обученията във връзка с обявената извънредна епидемична обстановка в условията на COVID-19.

Уведомявам Ви, че с Решение № 115-НС от 22.03.2021 г. Районна избирателна комисия прие график за провеждане на обученията на членовете на СИК/ПСИК., както следва:

  • От 9.00 часа: От СИК №1 до СИК №26
  • От 11.00 часа: От СИК №27 до СИК №52
  • От 13.00 часа: От СИК №53 до СИК №78
  • От 15.00 часа: От СИК №79 до СИК №104
  • От 17.00 часа: От СИК №105 до СИК 129 и ПСИК №130 (включително и ПСИК, които са планувани да бъдат разкрити във връзка с гласуване от избиратели, поставени под задължителна карантина и задължителна изолация)

Техническият екип за изборите от общинска администрация и членове на Районна избирателна комисия ще бъдат във фоайето на зала „Добрич“, по график преди началото на обучението, от 08.30ч., от 10,30ч., от 12,30 ч., 14,30ч., от16,30 ч., където всеки председател на СИК/ПСИК ще трябва да се регистрира, полагайки подпис, като същевременно ще бъдат раздадени материали и указания за работа.

Нагоре