Връзка за онлайн участие в публичното обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг

На публикувания по-долу линк гражданите могат да вземат участие в Публичнто обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, което ще се проведе днес от 10.00 ч.

Във връзка с въведените противоепидемични мерки публичното обсъждане ще се проведе неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност.

https://youtu.be/ZRJ0aRrtODM

Нагоре