Проведе се публичното обсъждане на намерението на Общината за поемане на дългосрочен общински дълг

Днес от 16.00 ч. в Малката зала на Община Добрич се състоя публичното обсъждане на намерение за поемане на дългосрочен общински дълг, финансиран по реда на чл. 19 а от Закона за общинския дълг от „Регионален фонд за градско развитие“ АД  /Фонд/, в качеството на мениджър на финансов инструмент за градско развитие за Северна България и „Банка ДСК“ /Банка/, в качеството на съфинансираща институция по инструмента за финансиране на проекти "Обновяване на културна инфраструктура – зала „Добрич"  и " Обновяване на културна инфраструктура - зала "Нели Божкова".

Във връзка с въведените противоепидемични мерки публичното обсъждане се проведе неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност.

Въпроси и предложения от гражданите по време на обсъждането не постъпиха.

Нагоре