Протокол от публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич и Актуализация на Програмата за капиталови разходи за 2021 г.

 

                                                                          До

                                                                                                                                               Общински съвет град Добрич       

 

 

 

Протокол

 от  публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич и Актуализация на Програмата за капиталови разходи за  2021 г.

 

На основание чл. 84, ал. 6 и чл. 124, ал. 1 от Закона за публичните финанси, кметът на Община град Добрич Йордан Йорданов покани местната общност да участва в публично обсъждане на актуализация на бюджета на Община град Добрич за 2021 г., във връзка с предложение за предоставяне на възмездна финансова помощ  в размер на 68 405,44 лв. за осъществяване на 2 проекта от Фондация „Св. Николай Чудотворец“. В рамките на обсъждането сумата бе редуцирана на 56 175,00 лева от Фондация „Св. Николай Чудотворец“. Поканата бе публикувана на интернет и фейсбук страниците на Община Добрич, в двата местни ежедневника и електронните медии. Община Добрич обяви  публично обсъждане и на Актуализация на Програмата за капиталови разходи за 2021 г. Предложението за промяна на Програмата се налага с цел оптимизиране дейностите на общински предприятия „Устойчиви дейности и проекти“ и „Комуналстрой“.Предлага се за ОП „Устойчиви дейности и проекти“ да се допълни прикачното оборудване за мини товарач с фреза за асфалт и бетон и за ОП „Комуналстрой“ да се закупи „Колесен мини – асфалтополагач“, вместо „Машина за полагане на бетонови настилки“.

 

Във връзка с въведените противоепидемични мерки публичните обсъждания се проведоха неприсъствено чрез платформа WEBEX за видеоконферентна връзка, отговаряща на изискванията за мрежова информационна сигурност. Зам. – кметът Добринка Стоилова представи аргументите на Община Добрич за актуализацията на бюджета предвид предложение за предоставяне на възмездна финансова помощ в размер на 56 175,00 за осъществяване на 2 проекта от Фондация „Св. Николай Чудотворец“. Зам. – кметът инж. Пенчо Керванов представи предложението за промяна на Програмата за капиталови разходи за 2021 г. с цел оптимизиране дейностите на общински предприятия „Устойчиви дейности и проекти“ и „Комуналстрой“.Предлага се за ОП „Устойчиви дейности и проекти“ да се допълни прикачното оборудване за мини товарач с фреза за асфалт и бетон и за ОП „Комуналстрой“ да се закупи „Колесен мини – асфалтополагач“, вместо „Машина за полагане на бетонови настилки“. В рамките на публичното обсъждане не се получиха предложения и становища по поставените теми. Такива не постъпиха и на обявените телефони и електронни адреси.             

Нагоре