Разкриването на филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в град Добрич получи зелена светлина

Разкриването на филиал на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна в град Добрич получи зелена светлина , снимка 1

С 34 „За“ общинските съветници на Добрич одобриха предложението на Община Добрич за разкриване в града на филиал – Медицински колеж на Медицински университет „Проф. д-р Параскев Стоянов“ – Варна.  В добричкият филиал ще се обучават студенти по специалностите „Медицинска сестра и Акушерка“ с придобиване на общообразователноквалификационна степен бакалавър и  възможност за практикуване при условията на болничната помощ.  

Идеята, в Добрич да се създаде филиал - Медицински колеж на Медицински университет Проф. д-р Параскев Стоянов“, който да подготвя специалисти по здравни грижи, се подкрепя от добричката общественост. Проведените анкети показват, че зад тази идея стоят 811 граждани и 482 здравни специалисти от “ДКЦ I” EООД, „ДКЦ II“  EООД, ЦПЗ „П. Станчев“, Медицински център Вива Феникс, както и болниците в Добрич, Балчик и Каварна. Получена е и писмена подкрепа за реализиране на идеята от съсловни организации, асоциации, здравни институции на територията на Община град Добрич.

С разкриване на Филиал – Медицински колеж в Добрич ще се подобри значително обезпечеността от здравни специалисти, които предвид негативните тенденции през последните години, намаляват.    

Нагоре